Byť nadaný vám nezaobstará strechu nad hlavou. Zväčša to značí prázdne vrecká, hlavu v oblakoch,