Kradni ako umelec: 10 vecí o kreativite, ktoré vám nikto nepovedal

Kopíruj, až pokým sa nenájdeš. Aj takto znie jedna z množstva rád pre začínajúceho umelca. So samozrejmosťou nám vlastnou kradneme nápady a meníme ich vo svoj obraz. Robí to každý jeden z nás, či už vedome alebo netušiac. Miera kreativity je ovplyvnená okolím. Je možné naučiť sa kradnúť ako umelec, a zároveň sa ním stať? 

1. Nebuď zlodejom, GDPR si ťa beztak počká

Byť kreatívcom vo všeobecnosti neznamená tvoriť tak, ako tvorili iní. Doslovne to predstavuje kopírovať a vnímať inšpiráciu od umelcov, ktorí nám ju poskytujú. Ako sa „kradne“ bez toho, aby sme spochybnili vytvorené umenie?

V začiatkoch tvorby je ideálne zbierať. Pretvoriť umenie z toho, čo už bolo povedané a napísané, je začiatkom cesty. Spojte všetky idey a umelecké diela, ktoré vás inšpirovali. Často môže ísť o malé detaily, ktoré ste si všimli na plagátoch, obrazoch, vo videu, pri čítaní vašej obľúbenej knihy a podobne. Vyberte si tie najlepšie myšlienky a stvorte vlastné dielo, ktoré bude niesť originalitu typickú pre vás. V závere sa môžete držať tvrdenia, že všetky témy a nápady už boli vypovedané, ale nie vami. Kradnutie je hľadaním. Dôležité je inšpirovať sa, skladať a ísť novou cestou, ktorá je autentická, teda vaša.

2. Nič nie je originál

Nič nie je dokonalé. Všetko, čo sa pokúsite stvoriť, bolo vypovedané mnohokrát. Umenie sa zakladá na novej forme prezentovania, ktorú môžeme do diela priniesť. To ho robí unikátnym a hodnoverným. Nejde o tému, ale o prevedenie. Tento krok môže byť v procese tvorby veľmi oslobodzujúci.

3. Nájdite inšpiráciu v človeku

Dôležité je vnímať okolie inými očami. Skúste sa na bežné objekty a situácie pozerať inak ako doteraz. Pokiaľ tento postup nefunguje, otestujte svoju kreativitu. Vedome sa zamerajte na úplne iné vnemy, aké ste prijímali do danej chvíle. Zrejme to znie zvláštne, ale kľúč je v tom, vidieť veci z inej perspektívy. Múza prichádza, len niekedy úplne inými dverami, ako by sme čakali.

Dobrý „zlodej“ umenie povyšuje, kradne správne.

Hľadajte inšpiráciu v ľuďoch. Nech už tvoria akúkoľvek formu umenia, ktorá vám je blízka. Sledujte ich diela, formu prezentovania, prácu a zmysel ich tvorby. Dokážu vás v mnohom ovplyvniť a nasmerovať správne.

 4. Študujte, ale hlavne sa vzdelávajte

Pokiaľ s tvorbou začínate, je dôležité vedieť, ako sa vzdelávať. Nestačí bezducho prijímať informácie, ktoré výsledne ani nepochytíte. Byť schopný zapáliť sa pre niečo a hľadať, je výsledkom uvedomelého vnímania. Skúste sa pri učení zamerať na podstatu a ísť do jej samotnej hĺbky. Možno vás nezaujme téma, ale určitá myšlienka a posolstvo, ktoré v sebe nesie.

5. Zápisník a vy

Zrejme si poviete, že to s tvorbou nijako nesúvisí. Prirodzene ide o menej ekologickú verziu a navyše chybu len tak nezmažete a ľahko neprepíšete, no aj napriek tomu….

Veďte si zápisník. Jeden z tých, do ktorého budete môcť napísať všetko, čo vás počas dňa nadchlo a zaujalo. Píšte si každú drobnosť. Nikdy neviete, odkiaľ môže vyskočiť inšpirácia. Múza môže mať aj strapaté vlasy, nie je vždy uhladená a nóbl. Občas obeduje nedochutené cestoviny z jedálne a korení ich vlastnou odhodlanosťou. Ľudský mozog nie je dokonalý a nedokážeme si bezchybne zapamätať všetko, čo nás počas dňa postrehlo. Umenie začína na stránkach vášho zápisníka, naozaj jednoducho.

kradni ako umelec
Zdroj: Pexels

6. Zmeň miesto, ktoré ťa limituje

Opustiť komfortnú zónu je pre tvorbu veľmi podstatné a v mnohých prípadoch prínosné. Všímať si nové podnety je prosperujúce pre každého, kto inklinujete k tvorbe. Nové vnemy najčastejšie prijímame, ak sa ocitneme v podnecujúcom prostredí, ktoré je pre nás istým spôsobom inšpiratívne. Môže to byť 500 km od domova a možno len 20 km. Nikdy neváhajte vybrať sa na nové miesto, pokiaľ túžite po novej dávke inšpirácie a spravte to aj vtedy, keď ste zúfalí po prísune nefalšovanej energie.

7. Podeľte sa…

V podstate to len jednoducho znie. Deliť sa o umenie, teda akúkoľvek tvorbu je náročné. Najmä ak s tým človek začína a svoje prejavy považuje len za nečistopis. Predhodiť umenie inému je ako: ,,Zjedz ma, ale neprehltni ma, prosím…“

Pokiaľ sa pustíte do tvorby, môžu vás zradne prepadnúť myšlienky, že nič z toho nie je dostatočne dobré. Možno ste k sebe príliš kritickí a možno ste naopak precenili svoje dielo. Nič z toho sa nedozviete, ak umenie necháte ležať v zásuvke. Strach je na to, aby sa prekonával, aj na úkor zlyhania.

8. CHYBY

Tvorba je škrtanie. Prichádzať s umením neznamená mať dokonalé riadky a bezchybne nalinajkované strany. Čistopis a nečistopis patria k tvorbe. Sú jednoduchým synonymom, hoci sa tak nejavia.

9. Píšte o tom, čo by ste sami chceli čítať

Možno táto rada vyznie prvoplánovane, ale naopak. Chyba začiatočníkov je, že píšu o tom, čo sami poznajú, nie o tom, čo by chceli čítať. Podstatné je stvoriť dielo, ktoré by vás samých nadchlo.

10. Tvorte skôr, ako budete pripravený!

Väčšina z nás čaká na ten správny okamih. Deň za dňom sa vaše presvedčenie vôbec nemusí zmeniť a vy budete len bezducho plávať v poznámkach, ktoré ste vytvorili. Možno to znie jednoduchšie, ako to v skutočnosti je, ale tvorte skôr, ako budete pripravený. Nič nie je originálom v pravom slova zmysle. Všetko je sledom vypovedaného, ako sme si už objasnili. K tomu, aby človek dokázal tvoriť efektívne a dobre, je jednoznačne potrebný čas. Jeho tvorba sa nestane dokonalá hneď pri prvej básni. Niekedy je dôležité pustiť sa do práce skôr, ako dokážeme povedať, čo nás definuje. V procese sa môžeme dozvedieť všetko. Možno aj to, čo by sme absolútne nečakali. 🙂 Čaro je v procesy tvorby, ktoré dozvedieť všetko, čo by sme absolútne nečakali. 🙂

kradni ako umelec
Zdroj: Pinteres

Tvoriť dobre je nielen odrazom talentu, ale aj skúseností a vzdelania.

Proces tvorby začína ideou, ktorú si zamilujete. Následne prichádza k uvedomeniu, že ide o ťažší postup, ako ste možno predpokladali. Ľahko zastanete na mŕtvom bode, z ktorého sa neviete vyslobodiť. Len tým, že budete na sebe neustále pracovať, a zároveň robiť chyby, zistíte, kým ste a čím je umenie pre vás. Aké umenie chcete tvoriť, a ktoré je vyslovene vašim odrazom. Umelcom sa človek nestane zo dňa na deň. Je to sled postupných krokov, kedy zdokonaľujeme skoro umenie na umenie v pravej podobe. Je dôležité uvedomiť si nutnosť vytrvať. Čaro je skryté v procese tvorby, nielen vo výsledku.