Sme len ľudia

Opakovane vás sužujú predstavy o tom, že nie ste dostatočne dobrý? Zlyhávate, robíte chyby, ktoré sami pokladáte za nesprávne a morálne odsudzujúce? Samozrejme, tieto omyly nemusia byť závratné, hoci sa môžu prvotne javiť ako horibilné.


Mienka spoločnosti je silná

V skutočnosti za chyby môžeme pokladať udalosti a situácie, ktoré sú viac-menej tabu. Spoločnosťou pretláčané ideály, ktoré v realite dvakrát nefungujú alebo nás udalosti reálneho života presvedčia o opaku. Prípadne sú to malé zlyhania, ktoré sa dajú ľahko zažehnať správnou dávkou komunikácia alebo kompenzácie. K omylom dochádza opakovane, len sa o nich nehovorí, respektíve sa nimi opovrhuje, ale dejú sa. Mienka spoločnosti je však taká silná a zakorenená v nás, že sa bojíme pozrieť skutočnosti do tváre. Zrada. Podvod. Zlyhanie. Ako sa s týmito skutočnosťami vyrovnať?

Robiť chyby je ľudské

Zrejme to znie banálne, ale niekedy sa z prvotných problémov ukážu lepšie riešenia či smerovania, akoby sme ste si mohli priať. Vnímajte chyby ako lekciu do života, ale nezľahčujte jej dôsledok. Pokiaľ ide o naozajstnú drobnosť, napríklad odloženia práce na iný deň, chyba sa dá ľahko zažehnať. Ak sa s tým spoja silné emócie, odmietnutie a frustrácia, tak na chybu zabudnete ťažšie. Najhorším dôsledok správania môže byť trest vo forme výpovede. Tento príklad sa dá implementovať na každú oblasť v našich životoch, zrejme najviac nás ovplyvňujú osobné vzťahy.

Problém sa môže zmeniť, ak s nim pracujete. Z chyby sa stane lekcia, ak pochopíte dôvod vlastné správanie a vyhnete sa jeho opakovaniu.

Čo rozhodne nerobiť? Nie je nič menej deštruktívnejšie, ako sa zaoberať dlhé mesiace chybou, ktorú nedokážete zobrať späť. Lámať si hlavu dumaním nad niečím, čo nedokážete zmeniť, je veľmi neprospešné.

Je možné byť neomylný? Uznávam, je to pekná predstava, ale skôr či neskôr sa s jej neadekvátnosť budeme musieť zmieriť. Byť neomylný je reálne nemožné. Robiť drobné i väčšie omyly nás vedie k cieľom. Nech by sme sa akokoľvek veľmi snažili, musím si priznať tento fakt. Nejde len o spôsob ako si zahojiť rany. Ide o našu prirodzenú súčasť, ktorú vytláčame z nášho podvedomia. Sme predsa len ľudia. Či to je slabé ospravedlnenie dneška?

Chyby opakujeme

V tom najlepšom scenári, by človek do tej istej rieky nevstúpil dvakrát, ale v skutočnosti ľahko podľahne svojim potrebám a túžbam, pokiaľ z nich má potešenie. V rieke sa aj vykúpe, hoci nemusí ísť o najsprávnejšie rozhodnutie…

Poznanie prináša slobodu.

Tu je veľmi dôležité uvedomiť si, aké silné potešenie tým získate, a či vôbec to potešenie kompenzuje druhú stránku skutočnosti, práve tú chybnú. Nie vždy je v týchto bodoch rovnováha. Môže ísť o silný impulz, ktorý nám nedovolí prestať. Deje sa to najmä v istých životných udalostiach, kedy po niečom túžime alebo nie sme vyrovnaný sami so sebou, prípadne sa hľadáme.  

Za chyby platíme 

Áno, hoci chybovať je prirodzené, zväčša za to rovnako bežne aj doplatíme. Psychickými trestami, a tiež fyzickými zmenami.

Pri prvej možnosti, môže ísť práve o vlastné zarážajúce myšlienky, ktoré vplyvom tejto situácie narušia bežný priebeh v našom vnímaní. Následne sa nimi začneme príliš zaoberať alebo nás reálne skutočnosti upozornia práve na tieto chyby. Nie vždy majú priamy dopad na náš život, pokiaľ však áno, treba sa z daných udalostí poučiť a ísť ďalej. V krajnom prípade to nebudeme vedieť prekusnúť, v horšej situácií sa s tým nebudeme vedieť zmieriť, vtedy je nevyhnutné riešiť problém odborne.

Na druhej strane, nemajte strach robiť chyby. Môžu nás vo veľa prípadoch posunúť. Sú schopné ukázať nám na to, čo je dobré a naopak zlé.

Ako pracovať so zlým rozhodnutím?

Predstavte si, že robíte tú istú chybu viackrát za sebou. Možno to znie hrozivo, ale je viac ako normálne zo všeobecného hľadiska. Pripustite si, že ide o problém, ktorý chcete riešiť, inak by ste to nenazvali chybou. Následne si musíte uvedomiť, na základe čoho k nej prišlo. Išlo o náhodnú vec, ktorú ste nemali pod kontrolou alebo naopak ste dobrovoľne tú kontrolu stratili? Dôsledok a konanie. Zároveň si uvedomte všetky pre a proti, ktoré sa spájate s danou chybou. Prečo by ste ju nemali opakovať? Čo negatívne vám priniesla do života, a pokiaľ je aj niečo pozitívne na situácii, zapíšte si to.

Ak sa dostanete do bodu, že sa danej chyby nedokážete pustiť, niečo je zle. Nájdite ten blok a pracujte s nim. Chyby nemusíte opakovať, ale môžeme sa z nich použiť a vyhnúť sa konaniu, ktoré vás neustále utvrdzuje v tom, že ste zlyhali. Čo v prípade, ak vám zlyhanie poskytuje potešenie? Zapracujte na tom, aby sa situácia otočila vo váš prospech.