Prestaňte sa snažiť byť neustále produktívny

Pocit frustrácie z nedostatočného osobného a pracovného výkonu nás permanentne zväzuje. O produktivite čítame, zobúdzame sa so zoznamom plných povinností a premýšľame o tom, čo všetko musíme zvládnuť, inak pre nás deň nemá „hodnotu“. Následne nie sme dostatočne spokojný so sebou a strácame ilúziu, že sme deň správne vyplnili do najmenšieho detailu. Kedy sa produktivita stala pocitom, proti ktorému bojujeme a nie túžbou, ktorá nás poháňa vpred?


Súčasné predstavy o využívaní voľného času nás nútia uveriť tomu, že nerobíme dostatok pre seba a svoje okolie. Toto tvrdenie naberá na intenzite práve dobou, v ktorej žijeme. Ľudia majú strach spomaliť, pretože majú pocit, že čas je ich protivníkom a oni nesplnia ani polovicu svojich povinností. Pri tom kolotoči sa zabúda sa na podstatný fakt. Zamerať sa na základné potreby je nevyhnutné. Môžete byť produktívny denne a naplno, alebo to je v skutočnosti nemožné? Kedy sa produktivita stáva toxickou?

Kedy ste najviac produktívny?

Produktivita je pojmom, ktorý zahŕňa širokú škálu aktivít, od kariérnych po voľnočasové. Radia sa sem záujmu aj záľuby ľudí, ktoré im poskytujú určitú formu uspokojenia a rastu. V závislosti priorít je tento rebríček u každého mierne odlišný. Ide o aktivity, ktoré vás vedú k dosahovaniu istých cieľov. Napríklad tvorba videí je u niekoho len záľubou, zatiaľ čo pre iného zárobková činnosť. Produktivitu sa meria na základe hodnôt, úloh a očakávaní každého z nás.

Zdroj: Pexels.com

Existujú ale všeobecné normy, ktoré definujú produktivitu ako dosahovanie požadovaných výsledkov za menej času a úsilia. Chápanie toho, ako byť produktívny, je hľadanie spôsobu, ako dosahovať ciele, a zároveň mať čas venovať sa tomu, na čom vám záleží mimo kariérnych alebo osobných povinností. Plnenie každodenných cieľov za čo najkratší čas, vám ponúka väčší priestor k odpočinku a relaxu pri čítaní obľúbenej knihy alebo pozeraní dobrého filmu.

Toxická produktivita, ktorá vás nenechá spať

Snažiť sa byť produktívny neustále a za akýchkoľvek okolností, môže byť nebezpečné pre vaše zdravie. V momente, kedy vás ovládne pocit, že vaša hodnota závisí od toho, koľko povinností v daný deň splníte, môžeme hovoriť o príznakoch takzvanej hraničnej alebo toxickej produktivite, ktorá má výrazne negatívne dôsledky. 

Toxická produktivita sa prejavuje tým, že sa viníte za niečo, čo ste nedosiahli v daný deň do konca a staviate na tom svoju hodnotu.

Toxická produktivita prichádza nenápadne. Napríklad môže prísť k tomu, že sa začnete oberať o spánok, v domnienke, že sa počas tých nočných hodín navyše stanete viac produktívnymi a doženiete to, čo ste cez deň nestihli. Smutné je, že v niektorých prípadoch to funguje. Ilúzia vás ovládne až tak, že sa snažíte maximálne. Dokončiť projekt, zadanie alebo dobehnúť zameškané na skúšku. Týmto režimom sa oberáte o spánkový energy drink, v podstate si ho odopierate. Fungujete na káve, ale poznáte to, aj tá prestane v istom bode účinkovať a pohltí vás nefalšovaná únava. A čo sa stane, keď nemáte dostatok spánku? Telo si začne pýtať svoju daň. Pomerne jednoducho sa zhorší vaše sústredenie aj pamäť, ste viac hladný a podobne. Už jedna noc bez kvalitné spánku je pre vaše telo poznateľná. Ide o veľmi často sa opakujúcu skutočnosť, ktorá má výraznejšie následky na zdravie, ako si možno uvedomujete.

toxická produktivita
Zdroj: Pexels.com

Môžu za stratu motivácie sociálne siete?

Zrejme to vyzerá na prvý pohľad banálne, ale spomeňte si na jeden z tých dní, kedy ste hodiny premárnili skrolovaním Instagramu či pozeraním videí na YouTube. Produktivita vám zrejme klesla na bod mrazu, to by však nemusel byť ten najhlavnejší problém, pokiaľ by ste sa necítili maximálne frustrovane a nespokojne. 

Médiá môžu byť veľkou inšpiráciou, avšak je potrebné korigovať čas, ktorý vo virtuálnom svete trávite z jednoduchého dôvodu. Nechcete byť pohltený lenivosťou, ktorá vám prinesie akurát tak neuspokojujúci pocit.

Sociálne siete kradnú našu produktivitu, pokiaľ im to dovolíme.

Sociálne médiá sú návykové, môžu spôsobovať úzkosť a znižovať motiváciu, ale na druhej strane existujú štúdiá, ktoré dokazujú, že médiá majú výrazne pozitívny vplyv na ľudí. Dochádza k zlepšeniu spolupráce a zdieľaniu vedomostí medzi ľuďmi, zlepšujú náladu a sú zdrojom veľkej inšpirácie, vďaka nim sa rýchlejšie a efektívnejšie učíte. Na druhej stane sa tu nachádza množstvo dezinformácií a dôsledkom hodín, ktoré tu trávite, sa môžete ľahko cítiť demotivovane, navyše sú ľahkým lákadlom, ktoré vedie k závislosti.

Pocit vyhorenia v dôsledku prepracovanosti…

Neustále vypätie síl môže ľahko skĺznuť do závažnejších problémov a vyvolať v ľuďoch apatiu. Ide o stav, kedy jedinec stráca záujem o niektoré oblasti sociálneho a emocionálneho života. Spojením stresových faktorov a pocitu nenaplnenia, ktorým podlieha, sa môže ocitnúť vo veľmi zraniteľnej pozícii, a to až do takej miery, že postupom času môže čeliť vyhoreniu či panickým stavom úzkosti.

Neprestajné zameriavanie sa na prácu a výkon, môže mať za následok úplne vyhorenie našej duše. Našťastie máme možnosť zvoliť si. Život v prítomnom okamihu, kedy budeme pracovať na veciach, z ktorých máme okamžitý prospech alebo sa zahĺbime do plánu, ktorý je síce plný povinností a rozplánovaný na každú hodinu, ale v konečnom dôsledku nám neprináša finálne uspokojenie a len pocity nedostatočnosti. Nejde o to, byť plánovač alebo ísť freestyle. Ide o pocit voľnosti.

Neprestajné zameriavanie sa na prácu a výkon, môže mať za následok úplne vyhorenie našej duše.

Kľúč je v tom naplniť vlastné očakávanie, nie očakávania vašej matky, otca, brata, šéfa či spoločnosti, len z toho dôvodu, aby ste vyzerali v ich očiach dobre a hodnotne. Myslieť si, že čím viac budete pracovať, tým viac budete milovaní a cenení, nie je správny prístup. 

V prvom rade si musíte začať vážiť sami seba. Do popredia musíte dať svoje potreby a pocity. Tým, že sa prepracujete, získate akurát tak bolesť hlavy a nik vám ešte nezaručí výsledok. Ak si prestanete neustále opakovať, čo by ste mali a nemali spraviť, rýchlejšie sa priblížite k tomu, čo je vašou vášňou. Začnete sa venovať tomu, čo vás skutočne napĺňa a rýchlejšie dosiahnete želania, ktoré ležia vo vašom srdci. Miesto toho, aby ste sa do vecí tlačili, motivácia k vám príde sama. V skutočnosti môžete byť oveľa viac produktívny práve vtedy, keď upustíte od všetkých „mal by som“, ale začnete sa zameriavať na to, čo chcete. 

toxická produktivita
Môžete robiť čokoľvek, ale to neznamená, že musíte robiť všetko. Zdroj: Pexels.com

Tým, že sa niektorí ľudia zobúdzajú o 4 ráno neznamená, že pokiaľ sa nezobudíte aj vy v tom čase, tak nedosiahnete úspech rovnajúci sa ich. Jednoducho povedané, za úspechom neležia rituály druhých, musíte nájsť svoj vlastný postup a toho sa pridržiavať. Záleží na tom, aby si sa cítil dobre v prítomnom okamihu a nepokúšali sa stále naplniť nejaký ideálny obraz o sebe, ktorý ste si vytvorili vo vlastných predstavách. 

Ako byť produktívny?

Veľakrát ste si určite priali, aby bol deň dlhší a stihli ste toho oveľa viac. Každý z nás má občas taký deň, ale čo robiť v prípade, ak sa týmto pretĺkate dlhšie obdobie?

Upracte si vo svojom zozname priorít. Prvoradá je zistiť, čo vám poskytuje naplnenie. Vizualizujte si aktivity, pri ktorých sa cítite produktívne. Je to práca na vašom projekt, pečenie koláčov, udržiavanie záhrady či športovanie? Spojte produktivitu s vašou najväčšou vášňou a životným cieľom, ktorý vám zároveň prinesie financie. Ide o jednoduchý spôsob ako sa inšpirovať a motivovať ku konaniu, pretože bude pre vás ľahšie sa k danej aktivite vracať.

Byť produktívny znamená vyťažiť z dňa maximum, vytvoriť si trvalé návyky a dosiahnuť uspokojenie miesto naháňania sa za nekonečným zoznamom úloh.

toxická produktivita
Vytvoriť si plán a spísať si svoje priority, vám pomôže dosiahnuť ciel. Zdroj: Pexels.com

Následne premeňte produktivitu na zvyk, ktorý budete robiť automaticky. Akonáhle premeníte akúkoľvek úlohu na zvyk, oveľa jednoduchšie to prenesiete do rutiny, a tým sa daná aktivita stane prirodzenou súčasťou vášho dňa. Samozrejme, osvojenie takéhoto zvyku vám potrvá nejaký čas, ale určite vám to prinesie výsledky. Poslednou radou je začať ráno s najťažšími úlohami, ktoré máte vo svojom zozname na daný deň. Budete sa tak cítiť motivovane a odhodlane nasledovať svoje sny.

Ďakujem za prečítanie 🙂