Pocit frustrácie z nedostatočného osobného a pracovného výkonu nás permanentne zväzuje. O produktivite čítame, zobúdzame