Ako byť opäť sám sebou? Vyčistite svoju energiu a myseľ

Viete, kým ste a kým chcete byť? Jednoduchá otázka či ani nie? Na zodpovedanie by ste mali mať len pár sekúnd. Pravdepodobne bude vaša odpoveď znieť takto: „Som študent, matka, otec…,“ ale odhliadnuť od spoločenskej role, s ktorou sa identifikuje, kým ste vo svojom vnútri? Možno sa cítite vzdialený od toho, kým v skutočnosti ste, a tým sa nevedome stráca aj vaša energia.


Kedy je vhodné prečítať si článok: 

  • ak sa cítite vzdialený od svojej podstaty
  • chcete znova cítiť hlboké prepojenie so sebou samým
  • vaše energia sa stráca 
  • chcete lepšie poznať seba

Pocit odlúčenia od svojej vlastnej podstaty môže byť veľmi desivý. Stáva sa aj nebezpečným, pretože ak nie ste naladený na vlastnú podstatu, môžete byť oveľa viac senzitívny na vnemy okolia a energie ostatných ľudí. Strácate tým seba a vaše presvedčenie. Nenabádam vás utiecť, aj keď prvý bod zoznamu, tak mimochodom bude znieť :), ale spomaliť a vnímať všetky vnemy, ktoré okolo seba máte, najmä tie, ktoré vám kradnú energiu. 

Zdroj: Pexels.com

Nové prostredie

Každé miesto so sebou nesie špeciálnu energiu. Práve zotrvaním v novom prostredí máte možnosť hlbšie sa naladiť na vlastné potreby, pretože sa vzdialite od povinností a každodenných rituálov, ktoré máte v známom prostredí domova. Obzvlášť účinné je vzdialiť sa od ruchov mesta a utiahnuť sa na istý čas do prírody. Čím bližšie ste k prirodzenému zdroju, tým bližšie ste k sebe.  Z vlastnej skúsenosti viem, že čím hlbšie sa strácam v lese, tým bližšie sa cítim k svojej podstate. Je to taký paradox, ale ponúka mi priestor na to, aby som sa kompletne napojila na svoje potreby.

Čas osamote

Okamihy strávené vo vlastnej spoločnosti vám ponúkajú možnosť zamerať sa len na svoje potreby.  Veľmi zaujímavé sú aj výlety osamote, len vo vlastnej spoločnosti, kedy máte možnosť lepšie sa naladiť na vlastné emócie. V tom okamihu vaše potreby už nie sú skreslené a zatláčané do úzadia potrebami a predstavami iných. Máte čas len pre seba. Je to naozaj oslobodzujúci a príjemný pocit, ktorý vás môže naplniť dobrou energiou.

Vzťahy sú podstatné, ale vzťah so sebou samým by mal byť prioritou, pretože určuje aj to, ako sa správate voči ostatným okolo vás.

Vizualizácia vašich predstáv

Veľmi efektívny spôsob, ako si privodiť pozitívnu energiu do vášho života, je vizualizovať si udalosti, ktoré chcete vo svojom živote prežívať. Ako? Pomocou myšlienok, ktorým dáte jasnú formu. Predstavujte si, ako chcete žiť, aký bude váš budúci domov, čo vám prinesie radosť, ako sa budete cítiť, keď to všetko budete mať. Najlepšie je pri vizualizovaní zachádzať do najmenších detailov a používať prítomný čas. Vedomie a realita sú úzko prepojené.

Liečenie prostredníctvom jedla

Jedenie vyváženého a zdravého jedla je spôsob, vďaka ktorému sa dokážete cítiť zdravo a príjemne vo svojom tele. Stravovať sa čo najzdravším a podľa možností čo najmenej chemicky upravovaným jedlom je spôsob, ako si vytvoriť prirodzený liek pre telo. Obzvlášť, ak máte problémy s trávením a chýba vám balans v jedle. V tomto momente je dôležité obrátiť sa na svoje telo a vnímať jeho potreby, čo je preň dobré a čo naopak nie. Fyzické signály sú takmer okamžité a v niektorých prípadoch aj viditeľné. Stav našej pokožky, nafukovanie, vyrážky. Trávenie je celkovým odrazom nášho energetického stavu.

Skúste preto prijímať len jedlo, ktoré urobí vášmu telu dobre. Zistíte to takmer okamžite, budete sa cítiť príjemne a plný energie. Je správne vnímať jedle ako liek, ktorý vás dokáže vyliečiť. 

Afirmácia

Veľakrát sa utvrdzujete v niečom, čo je nesprávne. Veríte, že nie ste hodný daného človeka, že nepatríte do určitej spoločnosti, že nie ste dostatočne vzdelaný, a tým výrazne ovplyvňujete vaše mentálne zdravie, pretože daným myšlienkam ponúkate obrovskú silu. Dôležité je bojovať s danými myšlienkami a miesto utvrdzovania sa v nesprávnych vzorcoch správania a myslenia, oponovať svojim negatívnym a zraňujúcim myšlienkam. 

Zdroj: Pexels.com

Aby ste sa svojim myšlienkam postavili, môžete praktizovať napríklad cvičenie, ktoré uvádzam. Vytvorte si list negatívnych myšlienok, ktoré o sebe máte a vedľa neho si vytvorte druhý stĺpec alebo zrkadlo o pozitívnych afirmáciách, s ktorými sa chcete stotožniť. Napríklad potreba zmieriť sa s fyzickým vzhľadom býva veľmi náročná pre množstvo ľudí, ale môžu to byť skutočne akékoľvek myšlienky.

Som tučný/á a cítim sa nepríjemne vo svojom tele.

Som oveľa viac ako len fyzické telo a môžem ho zmeniť, ak sa mi nepáči.

Nie som hodný/á lásky a nemám svetu čo ponúknuť.

Som hodný/á pozornosti a lásky, mám vo svojom svete úlohu, aj keď ju ešte nechápem.

Kedykoľvek máte negatívnu myšlienku o sebe, tak si pripomeňte afirmáciu, ktorú ste si zapísali. Týmto spôsobom sa pokúsite do istej miery prepísať vzorce myslenia, ktoré máte v sebe nesprávne zakódované. Po malých krôčikoch budete schopný vzdať sa týchto negatívnych a limitujúcich domnienok a stanete sa lepšou a slobodnejšou verziou samého seba. 

Mediálny DETOX

Sociálne médiá sú veľkou súčasťou moderného sveta a majú moc formovať mienku ľudí. Dokonca aj nepriamym spôsobom, a to bez toho, aby sme si to uvedomovali. Preto je dôležité vyberať si informácie, ktoré budete prijímať, pretože im sami ponúkate moc – veríte v ne. V niektorých prípadoch, ak cítite, že vám to prerastá cez hlavu, je dobré držať sa od sociálnych sietí aspoň na určité obdobie, prípadne obmedziť ich používanie, pretože výrazne vplývajú na naše mentálne zdravie a emócie. Môžete si vytvoriť priestor na detox a celkom sa odpojiť od sociálnych sietí, alebo si počas svojho dňa vyhradiť čas, kedy budete online a offline.

V dôsledku toho môžete pocítiť väčší nával energie. Zrazu budete mať čas na veci, ktoré ste predtým nestíhali a hlavne odpojenie sa od neustáleho podnetov, ktoré môžu spôsobovať ruch vo vašom vnímaní, vám prinesie celkom nové priestor – na seba.  

Zdroj: Pexels.com

Očistenie čakier v tele

Ľudským telom prechádza neustály tok energie, ktorý je sústredený do čakier. Tieto energetické centrá sú v našom tele neustále aktívne, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. V tele je základným 7 čakier.

Pri obmedzení toku energie a blokovaní čakier sa môžu postupom času objaviť rôzne psychické, a tiež fyzické problémy – choroby, úzkosť, emocionálne kolapsy a iné ťažkosti. Správne fungovanie čakier ovplyvňuje našu energiu a každodenné prežívanie. Každá z čakier má svoj význam a úlohu v našom tele. Pre čistenie čakier sa môžete objednať k liečiteľovi, ktorý sa špecializuje na prúdenie energie čakier, praktizovať meditáciu a počúvať hudbu zameriavajúcu sa na čistenie. Dôležité je zistiť si príznaky blokovania konkrétnej čakry a odporúčania a rady, ktoré s odblokovaním jednotlivej čakry súvisia. 

Dych

Sústreďte sa na svoje telo. V spojení s psychickou ide o uzlík, ktorý je úzko prepojený. Čím väčšiu pozornosť venujete vášmu telu, tým väčšie prepojenie s dušou si môžete všimnúť. Praktizujte hlboké dýchanie v spojení s jogovými cvikmi, ktoré majú veľmi priaznivý dopad na telo a dokážu vás ubrať o množstvo negatívnych pocitov. Efektívny môže byť napríklad aj beh.

Čím viac je v poriadku vaše telo, tým lepšie sa môžete cítiť po psychickej stránke. Veľakrát sa to snažíte riešiť práve naopak, ale čo ak by ste to aspoň jedenkrát skúsili inak? Platí to do istej miery aj opačne, čím viac je v poriadku naše telo, tým väčší priestor majú myšlienky. Ide taktiež o veľmi účinný spôsob ako bojovať s úzkosťou, ak vás pohltí energie z vášho okolia.

Ďakujem za prečítanie 🙂