Dôvod, pre ktorý nestačí byť len umelcom

Byť nadaný vám nezaobstará strechu nad hlavou. Zväčša to značí prázdne vrecká, hlavu v oblakoch, chladničku plnú zvyškov a neschopnosť stabilne sa usadiť na jednom mieste. Nie preto, že by ste to nechceli, ale preto, že vám to nedovolí vlastná peňaženka.

Pamätáte si na tie časy, keď stačilo mať nadanie a zrazu boli umelci súčasťou kráľovského dvora? Celý deň až do súmraku skladali sonáty, maľovali obrazy a pili čaj z prvotriednej keramiky. Aspoň tak nám to vykresľujú romány a filmové diela z čias minulých. Boli umením presiaknutí. Samozrejme, tento model sa podaril len vyvoleným, ale ak by sme sa na situáciu pozreli nadnesene, tak by sme videli umelcov nosených na ručičkách, ktorým prestierali kašmírové plachty. Realita bola prirodzene celkom iná, ale o to v dnešnom článku nejde. 


Zdroj: Pexels.com

Pozrieme sa na časy umelcov dnešnej doby, ktorí musia byť vizionármi, marketérmi a do istej miery bláznami, ktorí sa rozhodli zatancovať si so svojim osudom. V snahe presadiť sa, musia obetovať mnohé a učiť sa poznatky, ktoré by umelci minulej doby pripisovali snáď len futurizmu.  

Umelec alebo polovičný marketér?

Dnes sú časy umelcov celkom odlišné. V istom smere sú nepochopení a pracovne podceňovaní, aspoň v počiatkoch ich tvorby. Sú vnímaní ako kreatívne duše, ktoré hľadajú miesto v spoločnosti, zároveň však nechcú úplne zapadať. Samozrejme, aj tu platí istá individualita. 

Tvoriť nie je ľahká a živiť sa umením o to zložitejšie. Touto strastiplnou cestou si zväčša prejde každý začínajúci umelec bez výnimky. 

Nestačí byť len umelcom, hoci pri tvorbe diel je to priorita.

Dnešní umelci sú zväčša aj marketéri v malom. Promujú si vlastný produkt a hľadajú si vlastných klientov. Snažia sa zubami-nechtami, to sa im musí nechať. Sú dravší, keďže musia opakovane vyjsť zo svojej ulity. Lepšie komunikujú so zákazníkmi a na oplátku vedia, čo od nich vyžadujú. Zväčša sú empatickí až do takej miery, že z láskavosti pošlú na pospas svoj posledný produkt v domnienke lepšej spropagovanosti, ktorej sa nikdy nedočkajú. Neboja sa zajtrajška, pretože veľakrát ešte nevedia, čo bude dnes.

Zväčša ide o intuitívne osoby, ktoré majú radi neplánované veci, ale to „do list“ si urobia. Zabudnú ho však vyškrtať alebo zapíšu len polovicu svojich aktivít, takže sa to moc nepočíta. Snažia sa byť organizovaní, hoci ich myšlienky si žijú vlastným životom. Nostalgicky sa obzerajú za starými časmi a čerpajú iluzívnu predstavu o tom, že svet má pre nich záložné riešenie. V kútiku duše sú veľmi nadaní a svoju prácu mnohokrát nevedia správne oceniť. Milujú prerábanie a dolaďovanie, pretože sa stále vydávajú v ústrety zdokonaľovaniu. V určitom bode s tým seknú a z frustrácie sa pustia rozrýľovať celú záhradu. 

Ako predať svoje dielo?

Do veľkej miery sú dôležité práve marketérske sklony, ktoré stoja za zárobkom umelca dnešnej doby. Sledovať trh, byť vlastným predajcom a intuitívne vedieť, ako si získať ľudí je náročné, a samozrejme, nie v každom umelcovi sa nachádzajú práve tieto schopnosti.

Z môjho pohľadu veľmi príjemne pôsobí prirodzenosť. Pokiaľ sa umelec snaží čokoľvek predať, musí pôsobiť autenticky, jeho produkt musí byť kvalitný a precízne vytvorený. Najviac príťažlivé sú práve nižšie uvedené vlastnosti, ktoré ma donútia siahnuť po danom produkte.

 1. Kvalita a precíznosť produktu. Jednoznačne jeden z najdôležitejších faktor. Ak ma produkt dokáže osloviť po tejto stránke aj napriek vyššej cene, som jeho. 🙂
 2. Originalita, ktorá na mňa prehovára prostredníctvom diela/výrobku. Dielo si ma kupuje láskou na prvý pohľad. Aurou, ktorá je do diela vkladaná.
 3. Spôsob odprezentovania. Krátky príbeh, ktorý stojí za dielom/produktom je vždy jedinečný spôsob predaja, ktorý dokáže efektívne osloviť kupujúceho, pokiaľ sa preň nadchne.
 4. Malý darček pri nákupe. Ďakovný doplnok, ktorý zákazník dostane navyše k svojej objednávke je veľmi milé gesto, ktorá hovorí samo za seba. Je to jeden z prejavu, že si vážite svojho zákazníka a ste k nemu srdečný. Nehovorím, že je to nevyhnutné, ale veľmi potešujúce a obrovské plus.
 5. Hodnota. Produkt musí spĺňať to, čo sľubuje.

Ak sa spoja tieto všetky body, môžete si byť takmer 100 % istý, že zákazník sa vráti po ďalší nákup.

V súčasnosti je opakovane využívaný model, kedy je zákazníkovi ponúknutá zadarmo istá služba (zväčša formou prednášky), ktorá ho (ne)priamo nasmeruje ku kúpe vášho produktu. Tým, že mu ukážete, čo by mohol získať.

Ako predať seba?

Skromným dušiam robí problém prísť na trh s holou kožou. Ako to spraviť tak, aby vás to príliš nebolelo?

 1. Začnite anonymne, odvahu naberiete spätnou väzbou k vášmu dielu. Postupom času možno stratíte obavy zo zverejnenia autorstva. Pseudonym vám poslúži ako bezpečný štart.
 2. Nedokonalosť vás učí zdokonalovaniu. Žiadne dielo nie je na začiatku dokonalé.
 3. Vytvorte kvalitný obsah a použite fotografie, ktoré oslovia vašu cieľovú skupinu.
 4. Kľúčový je príbeh. Pokiaľ sa obávate, že nie je príliš atraktívny, pohrajte sa s tým, dajte mu dušu. Tú zväčša doň vkladá tvorca. Popíšte vznik, začiatky, vyšší zmysel pre vás a potenciálneho zákazníka. Konkretizujte zámer. Príbeh sa dotýka emócií, určite objavíte svoju vlastnú esenciu.
 5. Vystupujte prostredníctvom svojej práce. Ukazujte ovocie, ktoré sa vám podarilo počas vašej cesty nazbierať.
 6. Vytvorte si portfólium svojej práce. Ideálne prostredníctvom webovej stránky alebo si zbierajte svoje spolupráce a vytvorte si graficky prehľadný zoznam.
 7. Nezabudnite, môžete použiť krásne slová, ale výsledok prehovára sám za seba.
 8. Promujte svoju prácu prostredníctvom sociálnych sietí.

Dôvodom je súčasná doba

Preraziť ako umelec je otázkou kvalitnej práce, skvelého obsahu, ktorý bude ťahúňom marketingu a tajomstva správnej komunikácie so zákazníkom, ktorý musí byť pre vás rovnocenným partnerom.

Dôvodom, pre ktorý nestačí byť len umelcom je súčasná doba, ktorá má na tvorcov iné požiadavky. Núti umelca rozvíjať sa vo viacerých smeroch, promovať produkt prostredníctvom online marketingu a neustále držať krok s technologickým napredovaním. Na oplátku mu môže priniesť vyššiu popularitu a sledovanosť ako bežnou trhovou cestou, pretože dokáže osloviť širšie publikum a najmä ľudí z celého sveta.

Pokiaľ nie ste zdatný v marketingu, je oveľa jednoduchšie a časovo efektívnejšie priniesť do vášho vzťahu umelec – produkt aj tretiu osobu, ktorá zaobstará predajnú zložku. Tá môže mať rapídny dopad na váš produkt, zväčša priamočiary vzrast. 

Popri umeleckej činnosti mnoho ľudí začína s niečím viac zárobkovo schopným, aby si mohli dovoliť tvoriť, a zároveň žiť. To je ďalší z dôvodov, pre ktorý „nestačí byť umelcom“. Smutnejšia, ale veľmi reálna stránka, s ktorou sa musí popasovať takmer každý začínajúci umelec.