Vek získavania skúseností, pri ktorých budeme neustále padať, ale nik nám to nepovie vopred? Jednoznačne.